Afbeelding van het verbouwen van een groot gebouw met op de voorgrond een kraan.

Vogels verjagen

De belangrijkste reden om een bouwterrein broedvrij te houden is om werkzaamheden ongehinderd uit te kunnen voeren. Volgens planning, zonder vertraging. Doordat de wet natuurbescherming broedende vogels beschermd mogen de meeste werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen. Aangezien de meeste (toekomstige) bouwterreinen jarenlang niet gebruikt zijn is de kans groot dat honkvaste vogelsoorten specifiek naar hetzelfde plekje komen als voorgaande jaren. Groot materieel als graafmachines, of zelfs stapels bouwmateriaal zal de vogels niet snel afschrikken. Ze gebruiken het eerder om hun nest in te verstoppen. Het is dus noodzakelijk om actief vogels van het terrein te weren, en gedurende het hele broedseizoen het terrein broedvrij te houden.

Ecologisch verantwoord vogels verjagen.