Afbeelding van het verbouwen van een groot gebouw met op de voorgrond een kraan.

Social Return

“Citadel aannemingsbedrijf heeft het doel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Citadel Aannemingsbedrijf werkt geregeld in opdracht van de (semi)overheid. Naast alle technische en financiële vereisten worden dan vaak ook sociale voorwaarden gesteld.

Wij vullen deze sociale voorwaarden in door een basisopleiding te verzorgen en arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn o.a. werkzoekenden met een WW of PW uitkering en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking.

Social Return On Investment

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. is al jarenlang zeer betrokken bij het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de achterliggende jaren zijn er diverse initiatieven aan de dag gelegd voor het bieden van het “werk fit maken” van kandidaten en het aanbieden van opleiding. Hiernaast ondersteunen wij ook diverse maatschappelijke projecten.

In 2021 zijn wij met circa 9 werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt, een leer/werk-traject gestart om deze te kunnen laten doorstromen naar een betaalde baan. Dit mede gelet op de doorgaans grote vraag naar personeel in onze sector. Binnen 2,5 maand leren ze de basis en behalen een certificaat. Deze opleidingen worden inhoudelijk ondersteund door "Techniek College Rotterdam". Tijdens deze korte opleiding is de aandacht gevestigd op beroepsoriëntatie, praktijkervaring en een beroepsopleiding. Aansluitend aan de opleiding is er een baangarantie bij diverse bedrijven. Ook is er doorstroom mogelijk naar het "Techniek College Rotterdam" die de kandidaten diplomeert in een technisch beroep.

Uiteraard zullen wij dit in de komende jaren doorzetten!