Afbeelding van het verbouwen van een groot gebouw met op de voorgrond een kraan.

VCA**

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. hecht veel waarde aan veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Om deze te waarborgen maken we gebruik van onafhankelijke certificeringsbureaus om onze werkzaamheden te toetsen.

Download hier ons certificaat:
Certicaat VCA** 2017/6.0

Logo ISO 9001 certificering door Bureau Veritas

Veiligheidsmanagement volgens de norm VCA**.

Na het werk veilig en gezond naar huis. Dat willen wij allemaal. Helaas hebben wij nog te maken met ongevallen waarvan ook met ernstige afloop. Dit mogen en willen wij niet accepteren. Daarom heeft Citadel aannemingsbedrijf B.V. ingezet op versterking van de aanspreekcultuur met een speciale actie ”Making Citadel a safer place”.

Citadel aannemingsbedrijf B.V. werkt volgens de VCA** normen in de overtuiging dat dit een middel is en geen doel. Belangrijke graadmeter zijn de meldingen van gevaarlijke situaties en ongevallen. Deze worden onderzocht op oorzaken waarbij wordt geleerd.

Citadel aannemingsbedrijf B.V. heeft een eigen richtlijn ontwikkeld met daaraan gekoppeld een eigen auditsysteem, dat voornamelijk gericht is op het gedrag en de beleving van mensen in het omgaan met veiligheid en gezondheid.